Ringcall đi đầu trong các giải pháp truyền thông

Ringcall đi đầu trong các giải pháp truyền thông

Hệ thống gọi không dây Ringcall phần mềm được cập nhật liên tục.  Chúng tôi giúp đảm bảo tổ chức của bạn. Với dịch vụ cung cấp mọi thứ, từ cập nhật phần mềm tự động đến hỗ trợ từ xa. Từ ưu tiên sửa chữa đến thay thế sản phẩm, đến tào tạo bổi dưỡng tại chỗ. Các dịch vụ khác nhau có sẵn ở các cấp Đồng , Vàng, Bạc và bạch kim. Điều này cho phép bạn chọn dịch vụ phù hợp nhất với tổ chức của bạn. Cung cấp cho bạn sự linh hoạt để đáp ứng nhu cầu và điều kiện và thay đổi.

Bình luận