Bộ gọi số thứ tự lấy đồ

Bộ gọi số thứ tự lấy đồ được sử dụng phổ biến cho quán trà sữa, cafe và các quán take away, giúp cho giảm thiểu sai sót khi quán có đông khách hàng.( Gọi đúng số thứ tự ) Thiết bị gồm có bàn phín bấm số gọi được truyền tới Bảng hiện thị báo số thứ tự tương đồng với số phiếu hóa đơn mua đồ đã được thanh toán của khách đang cầm và chờ đợi.