Ứng dụng chuông gọi không dây Ringcall không thể thiếu cho khách sạn

Ứng dụng chuông gọi không dây Ringcall không thể thiếu cho khách sạn

Hệ thống này sẽ hữu ích trong việc giữ khách hàng của bạn trong tâm trí khi họ hài lòng với dịch vụ của bạn, họ sẽ có động lực để quay lại.
Hệ thống Ringcall cho phép bạn mở rộng đơn hàng của mình trong không gian mở. Giống như hồ bơi, hành lang và …… Bằng cách này, một nhóm dịch vụ trong một khu vực rộng lớn dễ dàng được bảo đảm và phản hồi vào thời điểm nhanh nhất khi họ được gọi để cung cấp dịch vụ.


Bạn cũng có thể cải thiện mối quan hệ giữa người quản lý, người phục vụ, nhà bếp và nhà để xe. Ví dụ, đầu bếp thông báo cho người phục vụ rằng thức ăn đã sẵn sàng.
Hệ thống này làm tăng năng suất của nhân viên và thu hút sự hài lòng của khách hàng. Giảm thêm chi phí và ngoài ra, tăng thu nhập của bạn cho mỗi giường hoặc bàn

 

Bình luận