Ringcall đã lắp đặt Bộ chuông gọi phục vụ bàn cho khách hàng Nhà hàng

Ringcall đã lắp đặt Bộ chuông gọi phục vụ bàn cho khách hàng Nhà hàng

Ringcall luôn là sản phẩm chất lượng giải pháp thông minh cho nhiều khách hàng là nhà hàng lựa chọn sử dụng hiệu quả trong hoạt động kinh doanh và nâng tầm thương hiệu dịch vụ của nhà hàng mỗi ngày được tốt hơn.

Sản phẩm chuông gọi Ringcall đã tạo ra việc kết nối nhanh và chính xác cho khách gọi nhân viên phục vụ của nhà hàng, chỉ cần một thao tác nhấn nút chuông gọi RB7-1B là nhân viên đã nhận biết được tín hiệu gọi từ Bảng hiện thị báo số RC3-33P.

Nhà hàng luôn hiểu rằng ngoài món ăn ngon ra còn phải tạo cho khách hàng của mình một phong các phục vụ chu đáo hơn và tận tình hơn, nhanh hơn bởi thời gian của khách hàng cũng như của toàn bộ nhân viên của nhà hàng đều là quan trọng và cần thiết, như vậy hoạt động kinh doanh luôn được cải thiện và tốt hơn, thương hiệu của nhà hàng được nâng cao hơn.

Ringcall luôn là nơi tin cậy và sát cánh cùng nhà hàng về tạo ra giải pháp gọi phục vụ để nâng tầm thương hiệu tốt hơn.

( Video Ringcall lắp đặt bộ chuông gọi phục vụ cho nhà hàng )

Bình luận